top of page

Gräshedens by är belägen vid Görälvens norra strand och är en av tre små byar mellan Fulunäs och Grundforsen som ligger i dalgången med Sälenfjällen i söder och Näsfjället och Fulufjället i norr.

Säkert har Gräsheden fått sitt namn från tillgången på bete till boskapen som ägdes av folket som var bosatte i Sälen och Transtrand.

Det finns lämningar efter utvinning av myrmalm och historiskt har Görälven använts som transportled för timmer.

I karl Erik Forsslunds "Från Källorna till havet" finns Gräsheden skriven.

Gräsheden har alltid varit känd för god tillgång på fisk och skogarna omkring på sin tillgång på bär, vilt och annat för att livnära människor och sin tamboskap.

Dem första fast boende vid Gräsheden var från Norra Branden Erik Olsson och Kerstin Erdotter som bosatte sig i Gräsheden 1841, sannolikt bodde de i ett litet hus längst västerut i anslutning till åker var det finns rester efter en grund.Yttligare grundrester tyder på att det har funnits någon form av ekonomibyggnad troligtvis fjös/lada

Gården på bilden ovanpå plockades isär på 30 talet och såldes som ved till storstädarna, det var fattiga tider, allt som finns kvar idag är brunnen som som var placerad mitt på gården men idag stå för sig själv mitt ute i åken.

Karta på Gräsheden

Gul en kort promenad längst Görälven

Vit 7 km stig

Orange 3km skidspå

Blå 8 km skidspår

Brun Skoterled

Röd Södra Kungsleden.

Hitta till Gräsheden

27km Sälen

10km Stöten

20km Hundfjället

50km Trysil

bottom of page